Erialasid lõimiv uuendus - ELU

Mis on ELU?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. 

Loe täpsemalt

Uudised

Sügissemestri ELU projektidega ideesid saab esitada kuni kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpuni 17. mai 2020. 

NB! ELU projektidega liitumine toimub ainult ELUveebis. Üliõpilase õpingukavasse lisatakse ELU veebruarikuu jooksul. 

Mis on ?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. 

Mis?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekti- ja probleemõppel põhinev 6 EAPne (=156 töötundi) ainekursus, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja/või ülikooliväliste partneritega teostavad interdistsiplinaarse (erialasid lõimiva) probleemipüstitusega projekte.

Milleks?

Projektipõhine õpe on interdistsiplinaarsete probleemide lahendamiseks sobivaim meetod, kus õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse. ELU projektiga liitunud üliõpilastel tuleb erinevate erialade teadmisi omavahel siduda, mis omakorda nõuab ühise aja leidmist, eesmärkides ja tegevustes kokkuleppimist ning realistliku ajakava koostamist.

Millal?

ELU õppeainet tutvustatakse bakalaureuseastmes 1. semestril aines Õppimine kõrgkoolis. Üliõpilastel on ELU õppeaine õppekava nominaalplaanis välja toodud, kuid ELU võib võtta ka mõnel teisel endale sobival semestril (va bakalaureuse esimene aasta). Lisaks soovitame mitte jätta ainekursuse valikut õpingute viimasele semestrile, sest ELU kursuse 6 EAP maht nõuab üliõpilaselt küllaltki suurt sisulist ja ajalist panustamist. Üliõpilane saab õpingute jooksul positiivse hinde korral läbida ELU projekti ainult ühe korra. Enne ELU kursusel osalemist tutvu kindlasti ka ELU ainekaardil välja toodud õpiväljunditega.

Kellega?

ELU projektides toimub õppimistegevus 6 - liikmelistes meeskondades. ELU projektis toimub ülesannete jaotamine kindla rollijaotuse alusel. Rollid selgitatakse välja esimesel või teisel kohtumisel, kus oodatakse, et üliõpilane valib ise millise rolli ja õpiülesande eest ta soovib vastutada.

Kuidas?

ELU projekti ideid saab algavaks semestriks esitada semester varem ehk eelmise semestri teise kontaktõppe perioodi lõpuni.

Missugune?

ELU õppeaines seisneb interdistsiplinaarne lähenemisviis: